naslovna  kontakt  plovidba Dunavom  na sidru  propaganda  
pansion  
 Daljinar reke Dunav kroz Srbiju
Dunavom nizvodno od  Mađarske granice...  wikipedia=wp  wikimapia=wm  plovput.co.yu=plo.
LEVA OBALA km  DESNA OBALA
 Rumunija - - - - - - - - - - -
845.65
DRŽAVNA GRANICA  SRBIJE I BUGARSKE
wm  Pristol
 pošta
   
845.65  Ušće reke Timok   wp  wm
 Gruia(Grui)
pošta   lučka kapetanija 
851
851.70
podvodni kabel
852
 Radujevac  wp  wm  
poslednje naselje na teritiriji republike Srbije, ima veliku šljunkovitu plažu i restoran na obali. Nizvodno od Radujevca je popularno ribolovačko područje...
wm Izvoarele
pošta
  
856
wm  Izlaz iz rukavca Gogoši... 860.20
861  Prahovo  wp  wm    
pošta 
  pristanište carinske službe, rečne policije i Kapetanije pristaništa Prahovo, putničko pristanište(granični prelaz)...
snabdevanje namirnicama i gorivom...


 Nizvodno, između 863.- 858.30. km na sredini reke  nalazi  se potopljen veći broj brodova nemačke  crnomorske flote iz II sv. rata
863  Brana Đerdap II    djerdap.co.yu wp
jednostepena brodska prevodnica, dimenzija kao kod Đerdapa I,duga  310m a široka 34 m .
Prevodnica radi i danju i noću. čamci pristupaju prevodnici posle brodova,prateći signalna svetla. Privezivanje o bočne bitve ili druge plovne objekte, po instrukcijama službenog osoblja, spremiti odbojnike, auto-gume, konopce, čaklje. Zabranjeno puštanje sidra i bacanje smeća! Po završetku dizanja/spuštanja izlazak iz prevodnice po sličnoj proceduri i instrukcijama službenog osoblja.
Motel
Rumunska prevodnica ukoso preko ostrva... 863.70
račvanje...ulaz u rukavac Gogoši... 866
 Ostrvo Ostrovu Mare  869  Mala Kamenica   wp  wm
871  Mihajlovac   wp  wm
wm Ostrovul Mare
putničko pristanište, pošta    
872.10
Ulaz u rukavac Gogoši  876.60
877  Slatina   wp  wm
Tiganasi(Ciganaši)
putničko pristanište 
878.50
879  Ušća reke Slatina
Ostrvo Ciganaš, uzvodni i nizvodni sprudovi 881  Kupuzište   wp  
883.50  Brza Palanka   wp  wm
 pošta   velika nasuta plaža, savremeni tržni centar,  motel, restorani, snabdevanje...
886.40  Grabovica   wp  wm
 pošta  
892  Ljubičevac   wp  wm
Crivina(Krivina)
pošta 
   
895  Ušće Velešnice
896  Velesnica   wp  wm
900  Milutinovac   wp  wm
Vrancea(Vranča)  900.50
903.50  Vajuga   wp  wm
Tismana  907.20
wm Batoti(Batoci)
pošta 
  
909
izlaz iz rukavca Korbovo 910
911.50  Korbovo  wp  wm
 pošta 
 , ribolovni tereni
wm Ostrovu Korbului  912.50
wm Hinova
pošta 
 
ulaz u rukavac Korbovo, pregrađen  
916.50  krivina Dunava "na lakat"
920  Rtkovo   wp  wm
Ušće reke Bistrica  920.60
Ada Kies  922.75
924.-922.km uzdužni sprud, uz levu obalu 923.50  Velika Vrbica    wp  wm
 pošta  
 arheološko nalazište "Livade"
wm Simian(Šimian)
pošta 
  
927  Mala Vrbica   wp  wm
 arheološko nalazište "Ajmani"
wm Ostrvo Šimian   927.20  
Ušće reke Topolnica  927.80
ostaci Trajanovog mosta...  928.90  ostaci Trajanovog mosta...  wp  wm
wm Turnu Severin(Drobeta)
pošta   pristanište carinske službe,
rečne policije i Kapetanije pristaništa ,
putničko pristanište(granični prelaz)...
snabdevanje namirnicama i gorivom...popravke
931
 Kostol   wp  wm
 nekadašnje rimsko naselje Pontes
933  Kladovo   wp  wm kladovo.org.yu  
pošta   pristanište carinske službe,
rečne policije i Kapetanije pristaništa Kladovo ,
putničko pristanište(granični prelaz)...

snabdevanje namirnicama i gorivom...popravke
marina za čamce, izgrađena obala, plaža, hotel, kamp, restorani
934  Fetislam, ostaci turske tvrđave iz 1524. god.   wm
 tvrđave u Srbiji
Schela Cladovei(Skela Kladovei)
pošta 
   
934.50  Luka Kladovo   
Račvanje uzvodnog plovnog puta za , levo, srpsku  i desno, rumunsku prevodnicu. Optički signal koji prilazni put prevodnicama je slobodan 935.70
Ušće rečica Dudaš  936.60
936.80  Ušće reke Kladušnica
937.50  Kladušnica   wp  wm
939  Davidovac   wp  wm
940  Novi Sip   wp  
 naselje iznad potopljenog nekadašnjeg naselja Sip
Gura Vaii
pošta 
   
941
ostrvo Golul wm
 Karataš, rimsko utvrđenje Diana...  wp  kladovo.org.yu
 Omladinsko -turističko naselje Karataš,   sportsko-rekreacioni centar, čamci pristaju malo dalje od  naselje zbog  prevodnice, benzinska pumpa
 djerdaposk.co.yu  
djerdaposk.mojblog.co.yu
941.16
dalekovod
 942.-936. km, suženje plovnog puta na 100 m,  sporiji  rečni tok
Brana Đerdap I 943  Brana Đerdap I     solair.eunet.yu  wp  wm
dve dvostepene brodske prevodnice, uz levu i desnu obalu,duge po 310m a šoke 34 m ,razlika u nivou vode 20-30 m. Preko brane vodi automobilski put, granični prelaz sa Rumunijom.
Prevodnica radi i danju i noću. čamci pristupaju prevodnici posle brodova,prateći signalna svetla. Privezivanje o bočne bitve ili druge plovne objekte, po instrukcijama službenog osoblja, spremiti odbojnike, auto-gume, konopce, čaklje. Zabranjeno puštanje sidra i bacanje smeća! Po završetku dizanja/spuštanja izlazak iz prevodnice po sličnoj proceduri i instrukcijama službenog osoblja.
945  Signali za pozivanje brodova u predpristanište
946.80  Ušće rečice Kašajna
947  Mesto gde se formiraju brodski konvoji za ulazak u  brodsku prevodnicu
949.20  Ušće Đevrinskog potoka
 nizvodno plovni put se račva na dva dela, levi krak vodi ka  rumunskoj prevodnici, desni ka srpskoj, optički signal za  usmeravanje prema prevodnicama
Ušće reke Bahna  949.80
Ušće reke Černa  953.20
wm Oršova
pošta   pristanište carinske službe,
rečne policije i Kapetanije pristaništa ,
putničko pristanište(granični prelaz)...

snabdevanje namirnicama i gorivom...popravke
952.-950. km potopljeno nekadašnje ostrvo Ada Kale   wp   alexisphoenix.com  
954
Ušće rečice Grotca  955.20
956.60  Tekija   wp  wm  tekija.net  
 pošta 
  , putničko pristanište, prodavnice, kamp,  motel, izgrađen kej
 Dunav širok oko 4 km
956.90  Ušće rečice Velika Kovila
Ušće rečice Dilboca  957.70
wm Eselnita(Ešelnica)
pošta 
  
959.50
Ušće reke Eselnita(Ešelnica)  959.70
Ušće rečice Mala  961.40
Ušće rečice Suhodolu  963.40
Ušće rečice Kostineciu  964.60
964.70  Trajanova tabla- TABULA TRAIANA, natpis uklesan u stenu 103. god. p.n.e. povodom prosecanja puta u doba rimskog imperatora Trajana, prilaz samo sa vode  solair.eunet.yu
Izlaz iz Malog Kazana, odavde Dunav se širi i do 1600 m
966.90  Hajdučka Vodenica     wm
 mala zaravan podno Malog Štrbca
Ušće rečice Mraconia(Mrakonia)  966.50
967.70  Greben Mali Štrbac- planinski vrh (623 m ) 
Mali Kazan  965.40
968.80
 Mali Kazan- tesnac, u uzvodnoj polovini širok 220-300 m,  nizvodna polovina široka mestimično i do 650 m. Obale  visoke i strme     wm
969  Varnica   irongate.mojblog.com
wm Dubova
putničko pristanište 
970  Pena     wm
971  suženje rečnog toka na oko 200 m
972  Pecka Bara   
Pećina Veterani  972.20
Ušće rečice Ponicova(Ponikova)  972.80
973.60  Greben Veliki Štrbac- planinski vrh (763 m )
973.80  Vrbica   
Veliki Kazan  970.20
974
 Veliki Kazan- početak tesnaca dugog 4km, u ovom  sektoru suženje plovnog puta na 220 metara, strme i  visoke  obale  wm
976  Bele Vode   wp  wm  asak.org.yu
Ušće rečice Plavisevita(Plaviševica)  976.20
Ušće rečice Liubotina(Ljubotina)  979.70
980.50  Malo Golubinje   
Ušće rečice Recita(Rečica)  981.30
Tisovita(Tišovica)
putničko pristanište 
982.50
Ušće rečice Tisovita(Tišovica)  982.60
985   Veliko Golubinje   wp  wm
Ušće rečice Jucz  988
988.20  Ušće Porečke reke
 prošireni zaliv, pogodan za vezivanje čamaca
988.60  Rt Koltuk(stena na ušću Porečke reke)  wm
Trei Cule, ruševine stare tvrđave  991
 Donji Milanovac   wp  wm
 pošta    putničko pristanište
 novoizgrađeni grad, širina reke ovde preko 2 km, moguće  vezivanje uz kej, snabdevanje u gradu, benzinska pumpa,  hotel, sportski tereni
 toom.co.yu donji-milanovac.com  hotellepenskivir.co.yu
992.80  Ušće rečice Zlatica
Ušće rečice Ciuceavca(Čučavka)  993.40
Ušće rečice Susavca(Sušavka)  994.50
Svinita(Svinica)  995  Ribnica   
998  Poreč   
999  Rt Greben- geološki lokalitet, vidljivi slojevi geoloških  perioda
Ušće rečice Paolina  999.50
Ušće rečice Starici(Stariči)  1000.90
1003.20  Ušće Boljetinske rečice
 
nanosi stvorili rt koji zadire u Dunav i skreće tok struje,  brzaci i limani, moguće kampovanje
1004  Lepena   
1004.70  Lepenski Vir,    wp  wm
 značajno arheološko nalazište praistorijskog naselja iz  starijeg kamenog doba, starog oko 8000 godina
 
yurope.com  donsmaps.com/eng.
1005.70  Greben Koso
1006.50  Crvena stena
Ušće rečice Eliseva(Eliševa)  1007.30  Ušće dva potoka, Velika i Mala Livadica
1008  Obli kamen, prodire u reku stvarajući brzak i Uman.  rečni tok skreće stvarajući veliki liman, Livadica,  moguće kampovanje
Vodopad Piatra Negra  1008.70  Greben Stubica
Vodopad Piatra Alba  1009.40   Ušće rečice Pesača
Vodopad Pietra Lunga  1009.70
1011.30  Tabla imperatora Tiberija, Vespazijana i Domicijana
1011.50  Gospođin Vir-tesnac dug oko 17 km(sve do rt-a Greben),strmih strana koje se dižu i do 550 m visine. rečno korito suženo na 220-380 m. Na ovom sektoru, pre izgradnje brane, izmerena je najveća rečna dubina u Evropi, 82 m, sada 90 m.
Ušće rečice Sirina  1012.10
Ušće rečice Cozla(Kozla)  1013.30  Greben Bosman
 zadire u Dunav stvarajući brzake i limane, obala  kamenita
Ušće rečice Suva  1015.50
Drencova(Drenkova)
pošta   pristanište carinske službe,
rečne policije i Kapetanije pristaništa ,
putničko pristanište...
snabdevanje namirnicama i gorivom...popravke
1016.18

1016.80  Ušće rečice Kozica
 moguće kampovanje
1016.90  Kozica   
 bivša pilotska stanica, pretvorena u odmaralište, uređen  izvor pitke vode
Berzasca(Berzaska)
pošta 
   
1017.50
Ušće reke Berzasca(Berzaska)  1017.80
1018   Ušće rečice Medovnica
 nizvodno od ušća, Hajduk Nakla, najveći brzak ovog  terena
1018.60   Zidinac   ribolovni kamp
1019   Ušće reke Zidinac
Ušće rečica Zaskok  1020.10
1021  Ušće reke Dobra
 na ušću zaliv pogodan za vezivanje čamaca
1021.50  Dobra   wp  wm  etnohomedobra.com
 pošta   
 novoizgrađeno naselje, hotel, kafane, prodavnice
Ušće reke Oravita(Oravica)  1022.90
Liubkova  1023
1024.20  Ušće rečice Slanske
 
nanosi stvorili rt koji zadire u Dunav i skreće tok struje,  brzaci i limani, moguće kampovanje
 1024.50   Turski Potok
1025.30  Ušće rečice Turski Potok
 nanosi stvorili rt koji zadire u Dunav i skreće tok struje,  brzaci i limani, moguće kampovanje
Ušće reke Camenita(Kamenica)  1025.70
1026  Glavičica
Ušće rečice Caonita(Kaonica)  1026.65
1026.80  Ušće reke Čezava
 veliki rt od rečnog nanosa prodire u Dunav stvarajući  Uman i vrtlog dug preko 300 m. Uzvodno bara pod trskom
 U blizini otkopani ostaci rimskog vojnog utvrđenja
1027  Čezava
Ušće reke Crusovita(Krušovica)  1029.60  Trpičevo - ušće potoka, tereni za kampovanje
1030  Orlovo
Ušće rečice Liuborajdia(Ljuboraždia)  1031.90
1033  Brnjica   wp  wm
 kafana, prodavnica, brodogradilište, tereni za kampovanje
 Ušće reke Brnjica
 pri većem vodostaju stvara se mali zaliv bogat svim  vrstama ribe
Ušće rečice Alibeg  1034.90  Velika Jelenska Stena
1036.10  Mala Jelenska Stena
 šumovita obala, tereni za ribolov i kampovanje
 Barošova Tabla  1036.40
1037.30  Ušće rečice Livadica
 Livadica-kamenolom
1038  Beg Bunar
1038.50  Joc -kamenolom
Ušće rečice Sicolovat(Sikolovac)  1039.40  početak ĐERDAPSKE KLISURE   wp  
 Đerdapsko jezero   wp  wm
 NP Đerdap  wp  wm   npdjerdap.co.yu  
1040
 Golubački Grad, srednjevekovno utvrđenje(prva polovina  XIV. veka, na samom ulazu u Đerdapsku klisuru  wp  wm
 Kraj Golubačkog rukavca
wm  Peskari(Coronini)
pošta 
  
1041.50  Vikend naselje Dedine sa izvorom pitke vode "Točurak",  pastrmski ribnjak
Ušće rečice Varad  1042.40
wm Ostrvo Moldova
za međunarodnu plovidbu obeležen levi rukavac Koronini 
1044  Golubac   wp  wm
 marina sa lukobranom pored same benzinske pumpe,  prodavnice, tereni za kampovanje
Most Moldova-Veche  1045.12  Usije   wp  wm
 mala seoska marina

 plitka voda slabog protoka, obala uglavnom šljunkovita i  peščana, pogodna za kampovanje
Ušće rečice Bosneagul  1045.30
1047.50  Početak Golubačkog rukavca
 širok, razliven rukavac sa plitkom vodom
wm  Moldova-Veche  1048  Vinci   wp  wm
 peščana obala, tereni za kupanje, mala seoska marina
Ušće reke Prva reka  1050.90
1054  Luka-ovde Dunav  skreće preko 30stepeni, stvarajući  brzak, zatim veliki Uman a potom vrtlog, na obali kafane,  moguće snabdevanje, kampovanje, ribolov
1054.50  Požežena   wp  wm
 privatni pristan, restoran na obali, bezbedan prilaz jedino  pravolinijski u pravcu restorana
wm   Pojejena(Požežena)  1055
Ušće reke Radimna  1056.90
1057.10  Ušće reke Pek   wm
 pretvoreno u zaliv bogat svim vrstama ribe,  pogodno za  kampovanje
wm   Suska(Šuška)  1058
Ušće reke Mik  1058.80
1059  Veliko Gradište  wp  wm
 pogranično mesto, pošta   međunarodno putničko  pristanište,  kapetanija, carina, snabdevanje
 pristan sa vezovima, prodavnice na 50 m , benzinska  pumpa 500 m, priobalni pojas u gradu čist, prilaz bez  problema
  velikogradiste.org.yu
Ušće rečice Tiganski(Ciganski)  1059.70
wm   Belobreška
pošta 
  
1060
1062  Kisiljevo wp  wm
 ulaz u rukavac i zimovnik, pogodno za pristajanje i  sklanjanje od nevremena, ulaz obeležen svetionikom
1065  Ostrvo Kiseljevo( Ada)
 Ostrovo- vikend naselje, nekadašnja pogranična karaula    na ostrvu sada pretvorena u gostionicu, prodavnica,  tereni  za kampovanje
 Srebrno Jezero   wp  wm
veštačko jezero nastalo pregrađivanjem nekadašnjeg Kiseljevačkog rukavca, dugo 13 km, širine oko 300 m, čista i bistra voda. Turističko naselje, hotel, autokamp, lepe uređene plaže, tereni za kampovanje i sportove na vodi...  srebrnojezero.com  
wm   Ostrvo Calinovat(Kalinovac)  1067
1069  Zatonje   wp  wm
 ulaz u nekadašnji Kiseljevački rukavac, sada pregrađen  branom, tereni za kampovanje, moguće snabdevanje, u  blizini malo veštačko jezero
Ušće rečice Ribiš  1070  čitavo ovo priobalje od 1075.-1061 km prepuno panjeva,  neophodna opreznost, najsigurnije uz bove
1072  Brdo Gorica(282m)
 kamenita obala, ponegde peščana, pogodno za  kampovanje,u podnožju brda prirodni izvor "Hajdučka  voda", alasko sastajalište
   Bazias(Baziaš)
u selu pravoslavni manastir koji je 1225.godine osnovao Sava Nemanjić 
1072.50
DRŽAVNA GRANICA  SRBIJE I RUMUNIJE  - - - - - - - - - - -
1075
državna granica između Srbije i Rumunije,za plovidbu dalje nizvodno odavde obavezna naša zastava i plovidba našom stranom Dunava, glavna struja Dunava predstavlja graničnu liniju  
VOJVODINA
wp  wm   Ušće reke Nera
1075  
   wm   Stara Palanka
wp  wm Ulaz u kanal Dunav-Tisa-Dunav (DTD)
na ulazu u kanal je pristan skele za prevoz ljudi i  automobila do mesta Ram na drugoj strani... 
1076.50

 
Rezervat prirode Labudovo okno  1077
1077.80
samohodna skela
 Ram   wp  wm  
srednjevekovno utvrđenje iz 15. veka  wp
ostaci rimske tvrđave Lederata  
wp
 izloženo vetrovima, peskovita obala, može se pristati uz  samu tvrđavu čamcima sa manjim gazom...
 
mala marina i restoran na obali
1077.90  Izlaz iz rukavca Čibuklija
1080  Izlaz iz Kličevačkog Dunavca,nastavka Kostolačkog i  Pećanskog rukavca, račva se u dva kraka oko spruda,  oba  pregrađena nasipom i nemaju spoj sa Dunavom...
1080.30  Ostrvo Ada Čibuklija  wm
 većim delom pokriveno vodom
1082.70  Ulaz u rukavac Čibuklija
 plovidba rukavcem iz ovog pravca nije moguća zbog  podvodne kamene regulacije, postavljene ispod Zavojske  ade a iznad spruda  
wm
1083.50  Zavojski rukavac, gornji kraj,  spaja se sa rukavcem  Čibuklija
Beli Breg  1084
wp wm   Dubovac
pošta 
  
1087.50  Katanski Brod
Izlaz iz rukavca Žilova  1087.70
wm   Ostrvo Ada Žilova  1089.10
plavna zona 1089.70
dalekovod
Ulaz u rukavac Žilova  1090.50
1091.60  Ušće reke Mlava     wm   
 veštačko ušće, prokopani kanal kroz ostrvo, može  poslužiti kao zaklon od nevremena
Rečno ostrvo-ada  1094
1094.80  Ulaz u Kostolački kanal, njime se može u Pećanski  dunavac     wm
Ostrvo Stojkova ada  1096.70
Ostrvo Dubovačka ada  1097.50
Ostrvo Dubović
ade obrasle drvećem, sa peščanim sprudovima, plavna zona, uz obalu poprečne regulacije 
1098.60
1100  Ostrovo   wp  wm
1101  potopljeni peščani sprudovi, na ovom kilometru i niže
Brza Vrba  1102  Pećanski Dunavac, ranije postojao ulaz, sada  pregrađen
1102.90
samohodna skela
 Dubravica   wp  wm
 pošta    
 nekadašnje pristanište, šljunkovita obala
1104.50  Ušće reke Velika Morava   wp  wm  
 unosi u Dunav velike količine šljunka i peska, stvaraju se  nanosi
wm  Ostrvo Žarkovačka ada  1105.70
1106  Kulič
 tursko utvrđenje   smederevo.co.yu
 nekadašnje ušće Morave(Stara Morava)
  tookvin.info wp  wm   Kovin(2km)
pošta 
  
Kovinski Dunavac, "Ponjavica", dužine oko 1.5 km, širine 70 m, dubine oko 3 m, ulaz u zimovnik Kovin 
1108.40
1111.50  Pristanište, terminal za utovar/istakanje cisterni, kanal  železare Smederevo
Izlaz iz Smederevskog rukavca  1111.80
Drumski most Kovin-Smederevo  1112.10
most
plo.
 Drumski most Smederevo-Kovin   
1112.90 plo.
most cevovod
  wm   Ostrvo Smederevska ada
između smederevske ade i banatske obale nalazi se  Mala ada, prolaz između nje i banatske obale naziva se "Drešina bara" i za vreme malog vodostaja ne treba ići tuda. Naspram vrha Male ade ulaz u rukavac Aglov,paralelan sa rečnim tokom, širine 35 m , dubok 2m. Ovo su mirne i zaklonjene vode pogodne za sklanjane od nevremena, ali ga treba izbegavati u vreme niskog vodostaja 
1115.20  Ušće reke Jezava
1116  Putničko pristanište
1116.30

 Smederevo   wp  wm   toosd.com spomenicikulture.org.yu
pošta   carinska služba, lučka kapetanija,
snabdevanje...popravke
 Smederevska tvrđava, dugo vremena srpska  
wp  wm  srednjevekovna  prestonica Đurđa Brankovića
 smederevo.co.yu  
Ulaz u Smederevski rukavac  1118.80
wp     Pločice
Pločička provala, ulaz u kanal dug oko 200m,
provala je prirodno jezero nastala prodorom dunavske vode 
1120
skela
 Jugovo, izletište i kamp naselje     wm
 prema Smederevu obala šljunkovita
1121  Udovice   wp  wm
1123.90
skela
 Orešac
 ribarsko naselje
1125  Seone   wp  wm
Rečno ostrvo-ada  1127.70
Izlaz iz rukavca  1128
1128.60  Izlaz iz Gročanskog rukavca
 obala šljunkovita, brži tok vode
wm  Ostrvo mala Gročanska ada  1130.10
1130.50  Ostrvo Gročanska ada  wm
Ulaz u rukavac  1131.50
1132  Ulaz u Gročanski rukavac
 obala muljevita, oko ade panjevi
wm   Dugačka ada pod šumom Goli Đoka
između ade i obale duboki rukavac, pogodan za zaklon i  noćenje
1132.70
skela
 Grocka   wp  wm
pošta   
Izlaz iz rukavca Ivanovo
zimovnik, pristanište, terminal 
1135.90
wm  Ostrvo Omoljička ada  1137.50
Ulaz u rukavac Ivanovo
rukavac pregrađen kamenim nasipom preko kog se voda ne preliva  
1139.20
1141
skela
  Ritopek   wp  wm
 pošta 
 
1141.30
podvodni kabel
1141.50
dalekovod
1143.50
dalekovod
1143.67
dalekovod
1143.87
dalekovod
1143.92
dalekovod
1144  Ušće rečice Bolec
1144.50  Donja Vinča
1145
dalekovod
1145.50
skela
 Gornja Vinča   wp  wm
 pošta  
 arheološko nalazište Vinča, "Vinčanska kultura"  wp  
1145.60
podvodni kabel
Vojlovački rit
plavno područje 
1148
1148.50
skela
1148.60  Izlaz iz Turskog dunavca (Čakljanac)
wp  wm   Starčevo (4km)
wp  arheološko nalazište iz mlađeg kamenog doba     "Starčevačka kultura"
1149
1150  Veliko Selo (4km)     wm
 Izlaz iz rukavca Štefanac(Srednje vode)
1151  Ostrvo Ada Štefanac   wm
Naftni terminal pančevačke Rafinerije  1151.50
1152.40  Izlaz iz rukavca Forkontumac
Pristanište i luka pančevačke Azotare  1152.50
Ulaz u luku Pančevo  1152.80
wp  wm   Pančevo
   top.org.yu   pošta   
zimovnik, remont, popravke
snabdevanje...
1154

wp  Ušće reke Tamiš  1154.20
1155.60 rukavac Tamiša Sibnica 1155.70  Ostrvo Forkontumac  wm
 obraslo šumom, dugo preko 7 km, na gornjem vrhu "Bela  Stena", izletište i vikend naselje, obala peščana, sa obe  strane mogući sprudovi i panjevi u vodi.
 Širokim rukavcem "Velike vode" odvojen od tri  ade(Čakljanac, Štefanac, Donja ada) koje zbog zasutih  rukavaca predstavljaju jednu celinu
1158  Ulaz u Turski Dunavac (Male vode ili Tos-pašin  dunavac)
 dug oko 7 km,širok preko 50 m, dubok i plovan za  manje  brodove,  visoka desna obala, uz levu obalu  panjevi u  vodi, na pola puta na levoj obali šumarska  kućica a preko  puta seoska krčma Velikog Sela, moguć  pristup sa vode
 Skraćuje plovidbu u odnosu na plovni put!
1159.20  Ulaz u rukavce Forkontumac i Štefanac
1160  Bela Stena, lokalitet i vikend naselje wp  wm
 na obali ostaci vizantijske tvrđave i rečne luke iz doba  Rimljana.
 Plovni put uz levu obalu, uz desnu obalu ostaju velika  ostrva, Dunav se račva u tri  plovna rukavca, jedino  "Velike  vode"(uz levu obalu) su međunarodni plovni  put
1162  Višnjica  wp  wm
 lokalno sidrište
1163  Bezimena ada , pored gornjeg kraja ade  Huje, rukavac  prolazan
 Ada Huja, donji kraj  wm
 ulaz u pregrađeni rukavac "Karlica", oko 150 m od  ulaza  pristup benzinskoj pumpi
Krnjača  1166  Karaburma
 Železničko drumski most, Pančevački most  1166.50
most
plo.
 Pančevački most
1167.30  Ulaz u  luku Beograd     wm
 Slobodno carinsko pristanište. Industrijska obala,  turističkim čamcima nije dozvoljen pristup
  wm  Borčanski Dunavac (ili Vizelj)
ustvari oko 2 km. dug rukavac Tamiša sa vikend naseljem Mika Alas, zamuljen i povremeno zagađen 
1168.40
1168.50  "Stara Centrala", kratki kanal sa pontonima za privez i  kajakaškim klubom, orijentacija sa reke: visoki  sivo-beli  dimnak toplane , ulaz iznad rešetkaste  mostovske  konstrukcije    wm
1170

 Beograd   wp  wm
 glavni grad Republike Srbije
 pošta   carinska služba,rečna policija, lučka    kapetanija,putničko  pristanište,   snabdevanje...popravke
 finansijski i kulturni centar srbije
 beograd.org.yu  tob.co.yu  
 Ušće reke Sava
  wp  wm
1171  Rečno ostrvo Veliko Ratno Ostrvo   wp  wm
 naspram zemunskog i novobeogradskog keja, na gornjem  vrhu ostrva veliki peščani sprud- gradska plaža Lido,
1172.60  Izlaz iz rukavca reke Sava
Vikend naselje 1173  Zemun   wp  wm
 pošta 
  
 zemun.co.yu  
Crvenka  1174  Zemun Radecki
Rečno ostrvo-ada  1176.50
Rečno ostrvo -ada  1177.50
Rukavac Beljarica (Totski Dunavac)
prolazi kroz plavno područje Baljarica,između dunavca i plovnog puta nalazi sr grupa manjih ada na čijoj spoljnoj , dunavskoj strani postoji nekoliko poprečnih kamenih regulacija, uz banatsku stranu je Batajničko ostrvo (Goveđi brod) wm  
1183  Batajnica   wp  wm
Totske kolibe  1184
1189  Novi Banovci   wp  wm
 pošta  
Strana sa većom zavetrinom, pogodnija za logorovanje i noćenje 1192  Stari Banovci   wp  wm
 pošta   
 betonska rampa i šljunkovita obala
Vrbovska 1194
1195  Ribarsko naselje
Kišvara (Vajfertov salaš) 1197  Izlaz iz rukavca Belegiš
1198.20  Rečno ostrvo Belegiška ada     wm
 više adica i peščanih sprudova u širokom toku reke,  pogodnih za kampovanje
Preliv (Radakovića salaš) 1199  Belegiš   wp  wm
 pošta  
 selo na visokoj obali
1200.70  Ulaz u Belegiški rukavac
Deda-Gavrina ada,
 zaklonjen rukavac pogodan za kampovanje
1201-1202  Lagum
Ulaz u nekadašnji Stari Dunavac Surduk-Opovo kroz Pančevački rit, sada zatrpan 1204
1206-1203 km
kamena regulacija uz obalu, brz rečni tok sa komešanjem vode. Ribolovni teren "Papuča", dostupan i sa puta Beograd-Zrenjanin udaljenog 2.5-3 km.
wp  wm  Čenta (3km od obale) 1207  Surduk   wp  wm
 pošta   
Ulaz u kanal Karaš(Karašac),
u stvari rukavac Tamiša kojim su spojene vode reke Tamiš i Dunava
. Podvodna pregrada na početku kanala!!!
1209.50
1210  Uz obalu izduženi sprud, pogodan za kampovanje,  prilaziti mu sa donje strane...
1211.50  Obala pristupačna, pogodna za kampovanje, moguć  pristup kolima...
1212.50  Stena Jozefina
 javlja se na površini kod nultog vodostaja u Zemunu, adu  valja obići sa spoljne strane, ne kroz rukavac, u njemu su  regulacije-naperi!
1214  Rečno ostrvo Mala Slankamenačka ada
wp  wm   Ušće reke Tisa
kroz našu zemlju teče u dužini od 164 km i plovna je celim tokom...
1214.50
Izlaz iz rukavca Dunavac-Bajbok 1214.80
1215.50  Stari Slankamen   wp  wm
 pošta   , banjsko lečilište
 obala plitka, muljevita, mestimično šljunkovita i kamena,  voda brza.Za potrebe regulacije vodotoka uz obalu prema  naselju izgrađene su poprečne regulacije-naperi.
 Staro rimsko naselje, kasnije Castrum Zelenkamen iz  1072  god..
Ulaz u rukavac Dunavac-Bajbok 1218.20
Izlaz iz rukavca Žarkovac 1219
Rečno ostrvo Velika ada
i ova i Ločka ada i njihovi rukavca dobri su ribolovni tereni, pogodna mesta za kampovanje...
1220.60
Ulaz u rukavac Žarkovac 1222.30  
wp  wm   Lok(2km)
Izlaz iz Ločkog rukavca
1223
Rečno ostrvo Ločka ada
zbog kamene regulacije obala nepristupačna,
ulaz u rukavac rizičan!
1223.20
Ulaz u Ločki rukavac 1224.15
1225
dalekovod
1225.78
dalekovod
Izlaz iz Gardinovačkog rukavca 1226.70
wp  wm  Gardinovci (2km)
pošta 
  
1227  Kamenolom Krčedin
  wm  Rečno ostrvo Krčedinska ada  1227.80

 Krčedin (3km)   wp  wm
 pošta  
 između Krčedina i Slankamena dno je stenovito
1228.80  Rečno ostrvo Novo Ostrvo
Ulaz u Gardinovački rukavac-Dunavac
u velikom luku obilazi oko Krčedinske ade, levi krak Dunavca vodi u Mali i Veliki Arkanj čuvena lovišta ribe
1231
Most na autoputu N. Sad-Beograd kod Beške  1232.05
most
plo.
 Most na autoputu N. Sad-Beograd kod Beške
1232.70  Beška (4km)   wp  wm
 pošta  
 povremena pojava plićaka
Rukavac Burma
1232-1250 km
Specijalni rezervat prirode
Koviljsko-Petrovaradinski rit  
 wm
1236
 Čortanovci (2km)   wp  wm
 pošta  
 izletište, uz obalu vikend naselje,peskovita obala, tereni  za kampovanje
1236.15  Rečno ostrvo Čortanovačka ada
1238.50  spram Stražilova, kod niskih vodostaja javlja se sprud
1244  Sremski Karlovci   wp  wm
 pošta    
 značajan verski i kulturni centar,najstarija gimnazija,  patrijaršija
 karlovci.co.yu  
Rečno ostrvo Arankina ada  1247.60
  wm   Ulaz u kanal Novi Sad-Savino Selo
(Mali Bački kanal)
prevodnica na 4.5 km.  
1253.50
Železničko-drumski most Boško Perošević  1254.25
most
plo.
Putničko pristanište i kapetanija  1254.90  Petrovaradin wp  wm
 pošta  
wp  wm   Novi Sad  
 pošta 
  carinska služba,rečna policija,
lučka kapetanija 
 snabdevanje...popravke
glavni grad Vojvodine,privredni, kulturni i politički centar
gradnovisad.org.yu novisadtourism.com  
1255
most
 plo.
 Petrovaradinska tvrđava   wp  wm
 jedna od najočuvanijih srednjevekovnih tvrđava ovog dela  Evrope...uređeno izletište, muzej grada Novog Sada...
 
peterwardein.com  veljkomilkovic.com  ns.ac.yu  
Most Slobode
 plaža Štrand 
1257.60
most
plo.
 
wm  Ulaz u rukavac
nautički centar, ribolovačko i vikend naselje

 Novosadsko brodogradilište 
1257.70  
Rečno ostrvo Ribarsko ostrvo  1258  Kamenički park  

1259  Sremska Kamenica wp  wm
 pošta    
Stajaća voda Sodroš, ulaz 1259.50
1260.90
dalekovod
dalekovod
1261  Ledinci (3.5km)  wp  wm
1262  Izlaz iz rukavca Mačkov Prud
  wm  Vikend naselje Kamenjar  1263  
1264  Rakovac (2km)  wp  wm
1265  Rečno ostrvo Mačkov Prud  wm
1266  Ulaz u rukavac Mačkov Prud
1268.50  Izlaz iz Beočinskog rukavca
wp  wm  Futog
 pošta    
1269  Beočin   wp  wm
 pošta  
1270.30  Rečno ostrvo Beočinska ada  wm
1271.70  Ulaz u Beočinski rukavac
Izlaz iz rukavca Begeč  1272.10  

1273  Čerević  wp  wm
 pošta  
wm  Rečno ostrvo Čerevićka ada  1273.80  
Ulaz u rukavac Begeč  1275.40  
wp  wm  Begeč (1km)
Park prirode
Begečka Jama    wm
1276  
1276.30
dalekovod

1277  Banoštor   wp  wm
 pošta  
 vikend naselje
Izlaz iz Šačićevog rukavca 1278
Rečno ostrvo Šačićeva ada 1279.40
1280.10  Ušće reke Koruška
1280.25  Koruška izletište, dobri ribolovni tereni uz obalu
Ulaz u Šačićev rukavac 1280.80
1282.30  Izlaz iz rukavca Susek
1283
 Susek(3km)  wp  wm
 pošta  
 rezervat za sportske ribolovce
wp  wm  Gložan (3km)
pošta  
1284  Promenljivi plićaci , pri nižim vodostajima, na obe strane
1286.40  Rečno ostrvo Velika ada
wp  wm  Čelarevo (1km)
pošta    
1287
1290.40  Ulaz u rukavac Susek
1291  Miševac
 pri manjem vodostaju javljaju se promenljivi plićaci  1289-1291.50
1291.30
dalekovod
1294  Neštin   wp  wm
- - - - - - - - - - -
1295.50
DRŽAVNA GRANICA  SRBIJE I HRVATSKE
Most Bačka Palanka-Ilok
granični prelaz
1297.06
 most
plo.
 Most Ilok-Bačka Palanka
 granični prelaz
wp  wm  Bačka Palanka (1km)
   toobap.org.yu   pošta  
Nekadašnji rukavac Tikvara, spojen sa Dunavom samo jednim krakom, pogodan za pristajanje i sidrenje    wm
 tikvara.com  tikvara.co.yu  
1298.60  Ilok  wp  wm
 pošta  
 srednjevekovni grad
1302  Lovka
1306  Šarengrad  wp    
 pošta  
 na uzvišenju iznad naselje ostaci tvrđave od cigle sa  početka XV veka
Izlaz iz Bukinskog rukavca 1308.30
  wm  Rečno ostrvo Šarengradska ada 1310.80
1311.90  Mohovo  
 pošta  
Ulaz u Bukinski rukavac 1313.30  
1313.70  Izlaz iz rukavca Opatovac
1315.50  Opatovac  
 pošta  
1315.80  Rečno ostrvo ada Opatovac
1318.30  Ulaz u rukavac Opatovac
wp  wm  Bačko Novo Selo(1km od obale)
pošta   
1319
1321.50  Sotin (3km od obale)    wm
 pošta  
wp  wm  Plavna (2.5km od obale)
pošta    
1325
wp  wm  Vajska (7km) 1328
1329  Vučedol, arheološko nalazište, izletište i rekreacioni  centar, ("Vučedolska kultura", mlađe kameno doba,  2000 godina  p.n.e.)  wp  wm
1333.10  Ušće reke Vuka
wp  wm  Bođani (4km) 1334.80
1334.90

 Vukovar   wp  wm
 pošta   carinska služba,rečna policija,
 lučka kapetanija 
 snabdevanje...popravke 
Bođanski rit 1339  Borovo   wp  wm
 pošta   
Ada Kirtoš 1341
1342.10  Izlaz iz rukavca Balenica
1343.50  Rečno ostrvo ada Balenica
Živa Pustara (1km) 1345.70  Ulaz u rukavac Balenica
1347  Krivina Turski Gradac
Živa Polje 1348  povremeno se pojavljuje plićak Savulja
1353.50  Dalj   wp  wm
 pošta   
 naselje od vremena praistorije
1354-
1356
Daljska krivina, suženje plovnog puta
1355  Izlaz iz daljskog rukavca
1357.40  Rečno ostrvo ada Dalj
1359.80  Ulaz u Daljski rukavac
Izlaz iz rukavca Kamarište  1360.40
Rečno ostrvo ada Kamarište 1361
Ulaz u rukavac Kamarište 1361.50
  wm  Ulaz u kanal Bogojevo- Bečej
Prevodnica 85x12 m
1363.40
1365  Rečno ostrvo Erdutska ada
    Drumsko-železnički most Bogojevo
vikend naselje
1366.50
most
plo.
  Drumski most Bogojevo  1366.73
most
plo.
   wp  wm  Bogojevo(5km)
pošta 
  
pristanište
1367
1367.30  Izlaz iz Erdutskog rukavca
1368.50  Erdut   wp  wm 
 pošta 
  
 nad selom ostaci tvrđave iz XV veka
Izlaz iz rukavca Stari Dunav  1370.60
wm  Rečno ostrvo ada Marin-Prud
vikend naselje, lovački dom
1372.10
Ulaz u rukavac Stari Dunav 1373
wm   Krivina Staklar 1374
Ulaz u Staklarski dunavac 1375.50
Bakšan Korpoševac 1380
1380.50  Aljmaš   wp  
 pošta 
  
Specijalni rezervat prirode
Gornje Podunavlje  
 wm
1382.50
 Ušće reke Drava   wp  wm drava.info
1383  Dravski ćošak- plavno područje
Kandleja- plavno područje 1389  Kanal Hulovo
 Batin Fok
Krivina Petreš 1389.30-
1391.30
 Park prirode Kopački Rit   
1391.45  Izlaz iz rukavca Vemelj
1392.30  Rečno ostrvo Vergaševa ada
1391.30-
1393.20
 Krivina Vemelj
Spajanje Čivutskog rukavca i Starog Dunavca 1393.50  Ulaz u rukavac Vemelj
Čivutski rukavac 1396
1397.30-
1398.20
 Petreški Dunavac
    turizam.apatin.com wp  wm   Apatin
 zapadnobackiokrug.org.yu  pošta 
  
kapetanija 
 snabdevanje...popravke
1401 Park prirode Kopački Rit   wp  wm kopacki-rit.com
najveća fluvijalno-močvarna nizija u Evropi,
proteže se od ušća Drave do Batine i dalje...
Ulaz u zimovnik Apatin,
pristanište, zimovnik, brodogradilište, sportsko rekreativni centar
1401.50
1405  Kopačevo   wp  
plavno područje Kučka 
biblioso.org.yu  sgsombor.co.yu  wm  
Specijalni rezervat prirode

Gornje Podunavlje
Zaštićeno prirodno dobro I kategorije, 1367-1433 km
1406
Mali Kazuk
plavno područje, pogodno za lov šarana
1415
  wp  wm   Bački Monoštor(3.5km)
1408.50-1417.20 Monoštorski rukavac
1416
1420  Zmajevac(3km)   wp    
 
Zmajevački rukavac 1418.20-1421.70 
  darazifok.org.yu 1422.35   Rečno ostrvo ada Zmajevac
  Drumski most Bezdan 1424.47
most
plo.
Pristanište Bezdan
ispostava kapetanije pristaništa Novi Sad
carinska služba i rečna policija
Kapetanija Bezdan za područje reke Dunav-leva obala od 1418.-1433. km, radi neprekidno 24h. Državni granični prelaz za plovne objekte domaće i strane zastave. 025/81-958;81-956
1425  Batina   wp  wm    
 pošta 
 
  bezdan.org.yu   wp  wm   Bezdan 1425.50
  wm  Ulaz u kanal Bezdan-Vrbas-Bečej
Veliki Bački Kanal,(Kišov kanal), prva betonska prevodnica u Evropi (prevodnica 62x8.4 m)
1425.55  Ušće reke Karašica
Ulaz u zimovnik Baračka
Vikend naselje Baračka nalazi se na obali Dunava i zimovnika Baračka. Udaljen je oko 7 km vodenim putem od granice sa Mađarskom.U naselju se nalaze dve čarde i bife. U zimovniku postoji privezište za čamce i mala plovila. Povezan je asfaltom sa regionalnim putem Bezdan - Batina. 
1426.15
1425
1429
 Tesnac Batina

DRŽAVNA GRANICA SRBIJE I MAĐARSKE  
1433
- - - - - - - - - - -
 
 DRŽAVNA GRANICA HRVATSKE I MAĐARSKE
Dunavom uzvodno od granice sa Bugarskom...
Za izradu daljinara korišten "Daljinar reke Dunav", 2000. god., Dunavska komisija- Budimpešta.Takođe, preneta i mnoga praktična zapažanja "rečnih vukova" sa foruma TV emisije "Na vodi".
Daljinar je za nautičko-rekreativnu upotrebu, manja odstupanja od realnog stanja moguća.

vrh strane... copyright© 2008/09/10